Beslutning med bemærkningerne til afgørelserne om decharge til Kommissionen for den økonomiske forvaltning af 6. og 7. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1997