Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved afgørelse truffet den 25. februar 1998 af Tribunal de grande instance de Lyon (Første Afdeling) i sagen SA Gougenheim Imprimerie Publicité mod Directeur des services fiscaux du Rhône (Sag C-72/98)