KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1762/97 af 10. september 1997 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter