Forslag til Rådets forordning (EF) om eksport til Det Europæiske Fællesskab af visse EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tjekkiske Republik i perioden 1. januar til 31. december 1998 (forlængelse af ordningen med dobbeltkontrol, der er indført ved Associeringsrådets afgørelse nr. 2/96, forlænget ved afgørelse nr. 4/96)