Rådets Forordning (EF) nr. 403/97 af 20. december 1996 om fastsættelse for 1997 af visse foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne, som finder anvendelse på fartøjer, der fører Polens flag