Afgørelse nr. 5/98 truffet af Associeringsrådet associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side, af 23. december 1998 om forlængelse af gyldigheden af den ordning med dobbeltkontrol, der er indført ved associeringsrådets afgørelse nr. 3/97, for perioden 1. januar til 31. december 1999