Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 161, 04 juni 1998