Sag anlagt den 17. september 1997 af Georges Keiser mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag T-255/97)