KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2568/97 af 18. december 1997 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II