/* */

Afgørelse nr. 3/1999 truffet af associeringsrådet associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side den 4. juni 1999 om ændring af afgørelse nr. 1/94 om fastsættelse af associeringsrådets forretningsorden