Kommissionens forordning (EF) nr. 2642/1999 af 15. december 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand