Kommissionens forordning (EF) nr. 660/98 af 24. marts 1998 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel