Rådets og Kommissionens afgørelse af 21. december 1998 om indgåelse af ændringsprotokollen til Eropaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side #Ændringsprotokol til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side #Underretning om ikrafttrædelsen af Europaaftalen om oprettelse af en associering med Slovenien