Italien mod Kommissionen Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 1. oktober 1998. # Den Italienske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # EUGFL - Regnskabsafslutning - Regnskabsårene 1992 og 1993 - Oksekød. # Sag C-242/96. TITJUR