Sag anlagt den 26. marts 1997 af Monsanto Europe SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag T-71/97)