97/105/EF, EKSF, Euratom: Endelig vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1997