Kommissionens forordning (EF) nr. 654/1999 af 25. marts 1999 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn