KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 377/98 af 18. februar 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand