Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/1999 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 1999, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης