98/732/Euratom: Kommissionens afgørelse af 15. december 1998 om indgåelse af en aftale om kerneforskningssamarbejde mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Canada (meddelt under nummer K(1998) 4244)