Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/98 af 18. december 1998 om salg til forudfastsat pris af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2144/98