Sag anlagt den 19. august 1997 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik (Sag C-299/97)