DOM AFSAGT AF RETTEN I FØRSTE INSTANS den 24. april 1996 i sag T-6/94, A. mod Europa-Parlamentet (Tjenestemænd - ubeføjet udeblivelse - vederlag - vedtægtens artikel 60 - afvisning)