Beslut nr 3/2014 av associeringsrådet EU–Georgien av den 17 november 2014 om associeringsrådets delegering av vissa befogenheter till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor [2015/2263]