Sklep št. 3/2014 Pridružitvenega sveta EU-Gruzija z dne 17. novembra 2014 o prenosu določenih pooblastil Pridružitvenega sveta na Pridružitveni odbor v njegovi trgovinski sestavi [2015/2263]