Rozhodnutie Rady pre pridruženie medzi EÚ a Gruzínskom č. 3/2014 zo 17. novembra 2014 o delegovaní určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu [2015/2263]