Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad EU-Georgië van 17 november 2014 inzake de overdracht van enkele bevoegdheden van de Associatieraad aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken [2015/2263]