ES un Gruzijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 3/2014 (2014. gada 17. novembris) par atsevišķu Asociācijas padomes pilnvaru deleģēšanu Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai [2015/2263]