Решение № 3/2014 на Съвета за асоцииране ЕС—Грузия от 17 ноември 2014 година относно делегирането на определени правомощия от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ [2015/2263]