BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om resultaterne af de flerårige udviklingsprogrammer for fiskerflåden ved udgangen af 1995