Kommissionens forordning (EF) nr. 1163/97 af 26. juni 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 2146/95 om midlertidig tilpasning af særordningerne for indførsel af olivenolie med oprindelse i Algeriet, Libanon, Marokko, Tunesien og Tyrkiet med henblik på gennemførelsen af den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay- rundens regi, og om fravigelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1514/76, (EØF) nr. 1620/77, (EØF) nr. 1521/76, (EØF) nr. 1508/76 og (EØF) nr. 1180/77