97/465/EF: Kommissionens beslutning af 1. juli 1997 om en dispensationsandmodning fra Tyskland i henhold til artikel 8, stk. 2, litra c, i Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (kun den tyske udgave er autentisk)