SPØRGSMÅL nr. 14 (H-0774/96) af John CUSHNAHAN til Rådet. Ressourcer til at bekæmpe narkotikahandel