Forslag til Rådets forordning (EF) om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af visse sukkerpriser og af standardkvaliteten for sukkerroer