KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2369/97 av den 28 november 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna