KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2369/97 af 28. november 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer