SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 2610/96 af Nel van DIJK til Kommissionen. Den nederlandske politik på gødningsområdet i strid med nitratdirektiv