DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) af 4. december 1997 i sag C-225/96, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud - manglende gennemførelse af direktiv 79/923/EØF - kvalitetskrav til skaldyrvande)