Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag IV/M.1477 - Metallgesellschaft/GEA)