MEDDELELSE TIL MEDLEMSSTATERNE om retningslinjer for operationelle programmer, som medlemsstaterne opfordres til at udarbejde inden for rammerne af et EF-initiativ for byområder (URBAN)