SPØRGSMÅL nr. 33 (H-0150/96) af Hans LINDQVIST til Kommissionen. Øresundsbroen