SPØRGSMÅL nr. 6 (H-0115/97) af Mary BANOTTI til Rådet. Interimsaftalen om handel med Israel