Kommissionens forordning (EF) nr. 1371/1999 af 25. juni 1999 om fravigelse fra forordning (EF) nr. 762/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92, for så vidt angår jordudtagning