1999/491/EF, EKSF, Euratom: Rådets og Kommissionens afgørelse af 12. maj 1999 om indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side