Vejledning for deltagere i udvælgelsesprøver, afholdt af Europa-Parlamentet