Kommissionens forordning (EF) nr. 933/98 af 30. april 1998 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1773/97 omhandlede licitation