Kommissionens forordning (EF) nr. 2841/98 af 29. december 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager