Skriftlig forespørgsel E-9514/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) til Kommissionen. Redningsplan for motorvejsoperatører i Spanien