97/876/EF: Kommissionens beslutning af 23. december 1997 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Indien (EØS- relevant tekst)