DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) af 20. februar 1997 i sag C-260/95, Commissioners of Customs & Excise mod DFDS A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Queen's Bench Division)) (Sjette momsdirektiv - særordning for rejsebureauer - beskatningssted for tjenesteydelser)